Velkommen til Idyllen borettslag!

Her finner du informasjon om borettslaget og om ting som skjer her. Du finner også informasjon om hva styret arbeider med.
s

Gårdsromprosjekt

Borettslaget skal gjøre en del grep for å fornye bakgården. Primært skal det bygges en terrasse-platting på ca 200m2 med grill. Byggingen blir finansiert av borettslagets disponible midler. I tillegg har vi mottatt støtte fra USBLs miljøfond

Kontaktperson vedrørende gårdsromprosjekt er:
Tom Eirik Steinsland epost: tsteinsl@chello.no.

Plantegning fra arkitekt kan du se her.
pdf (535K) jpg (112K)