Bo hos oss

Idyllen borettslag har x antall ekstra sove plasser til dispossisjon. Disse kan leies ved å sende en mail til bl bla bla

- Om Idyllen borettslag. Beskrivelse av område og boliger, kollektivtransport.
- borettslagets historie
s